Intro

Persoonlijke en meer traditionele benaderingen van het verleden van Voorouders in een Kolonie en andere geassocieerde zaken

over de Geschiedenis van de Kolonie Hoogeveen- Historie van de Colonie ofwel Pannekoekstad – over het verleden van een Drentse Veenkolonie – over het ontstaan van de Kolonie Hoogeveen in de 17e eeuw – over Voorouders in een Kolonie – over Filosoof van Pannekoekstad…

….Uiteindelijk leidde dit alles tot het ultieme plan van Het Boek des Levens dat alle losse onderdelen werkelijk in één band zou moeten samenbrengen. Ergens in de tweede helft van de jaren 1990 verbeeldde ik het me als een groot gebonden boek met historisch-wetenschappelijke – naast poëtische teksten, met tekeningen en platen in kleur en zwart-wit, met erotische afbeeldingen naast familieportretten, met landkaarten en, ik wist nog niet hoe, muziek. Alles bijeengebracht in een boekwerk dat ik zag liggen schitteren in het zonlicht van een warme zomerse dag….

uit: Curriculum Vitae Pannekoek 2001 te vinden in het menu onder FILOSOOF.

En zie, vele jaren later, hoe wonderbaarlijk, de site Filosoof van Pannekoekstad.

…Filosoof van Pannekoekstad wat mag dat wel beduiden? Het is natuurlijk de eerste vraag die bij jullie opkomt en in het kort zou ik daar alvast het volgende over willen zeggen, waarbij ik me meteen moet verontschuldigen……

Onder FILOSOOF wil ik vooral proberen mijn persoonlijke omgang met de Colonie naar voren te brengen. De titel Filosoof van Pannekoekstad krijgt daarbij een nog meer specifieke betekenis. Want soms spreekt de Filosoof met de doek over het hoofd, figuurlijk en soms letterlijk. Zie hiervoor met name het weblog Pannekoekse Berichten .

In het verlengde hiervan wordt onder COLONIE de geschiedenis van de Kolonie en die van mijn daar levende voorouders op een persoonlijke wijze benaderd. Voorlopige titels: Velden van Water en Vuur en Colonie van Voorouders. Bekijk ook FRAGMENTEN&FOTO’S in het menu.

De traditioneel-wetenschappelijke benadering van de geschiedenis van de Colonie is in het hoofdmenu te vinden onder KOLONIE. Dan zal ik de Colonie vooral kolonie, Hoogeveen of de kolonie Hoogeveen noemen.  Mijn onderzoek naar het begin van wat ik de Voortijd van de kolonie noem – de openlegging van het Echtener Veen in de jaren 1625-1635 ofwel het ontstaan van Hoogeveen is hier te vinden onder LEEG LAND BEZET I, II en III  en een meer actuele discussie over deze vroegste jaren onder HET ONTSTAAN VAN HOOGEVEEN

Tenslotte verschijnen onder VOOROUDERS verslagen van mijn onderzoek naar mijn kwartieren en de kwartierstaat zelf onder PANNEKOEKKWARTIEREN, geschreven portretten onder KOLONIE-VOOROUDERS en gefotografeerde voorouders onder EENZAME HOOGTE.

Aan de site wordt in 2024 weer gewerkt.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.